dimarts, 26 març 2019
Clinica dental Isern: Inici Tractaments IMPLANTOLOGIA I CIRURGIA BUCAL
IMPLANTOLOGIA I CIRURGIA BUCAL

Què és un implant?

Els implants dentals són arrels artificials que substitueixen l'arrel d'una dent natural perduda, ancorats fermament a l'os maxil·lar, suporten les dents de substitució removibles o fixes.

Es poden utilitzar per tot tipus de restauracions. Al contrari que els ponts tradicionals, una restauració amb implants substitueix una dent sense necessitat de polir les dents adjacents.

Després d'un exàmen en profunditat del seu historial mèdic, li aconsellarem si els implants dentals són la solució correcta per vostè. Qualsevol persona que hagi perdut una o vàries dents degut a lesions, malalties o càries pot ser candidata a un tractament amb implants. Sense límit d'edat. En realitat, el factor decisiu és que la mandíbula no es trobi en creixement i que hi hagi suficient os, de qualitat i sa, que permeti la col·locació.

No obstant, l'alt consum d'alcohol, el tabac, la diabetis i d'altres situacions clíniques poden interferir en el procès d'integració de l'implant i el seu èxit definitiu a llarg termini.  S'ha de parar especial atenció als casos de persones que pateixen bruxisme durant la nit.

El tractament es dividex en una fase quirúrgica i una fase protèsica.

L'odontòleg primer diagnosticarà cuidadosament i avaluarà si es compleixen les condicions pel tractament amb implants. Si el pacient és totalment edèntul normalment no s'ha de realitzar cap tractament preoperatori, però si al contrari cal extreure alguna dent en mal estat, caldrà esperar a que cicatritzi el maxil·lar abans de col·locar els implants. Si la quantitat d'os és inadequada pel tractament, també es pot optar per la regeneració de l'os.

1er pas. Instal·lació de les fixacions

 

Seguint una tècnica de gran precisió, es col·loca en el maxil·lar unes petites peces de titani semblants a cargols, les fixacions. En un maxil·lar totalment edèntul es poden col·locar de quatre a sis fixacions. La intervenció dura de 3 a 4 hores, i es realitza amb anestèsia local. El pacient no té perquè notar molèsties ni durant ni després de la mateixa.

 

2n pas. Període de cicatrització

 

Per tal de permetre la osteointegració, és a dir, que el maxil·lar accepti les fixacions instal·lades, no haurà d'utilitzar la seva antiga pròtesis durant 1 ó 2 setmanes. Si vostè té alguna dent natural podrà portar un pont provisional durant aquest període. Normalment el període de cicatrització és de 3 a 6 mesos, segons es tracti del maxil·lar superior o la mandíbula.

 

3r pas. Conexió de pilars

 

Una vegada s'han osteointegrat les fixacions i queden fixades permanentment al maxil·lar, es realitza una petita intervenció. Aquesta vegada l'odontòleg conecta unes extensions, anomenades pilars, a les fixacions.

 

 

4rt pas. Fase protètica

 El primer que es fa per realitzar la pròtesis suportada per implants es prendre impressions de la seva boca. Després de 3 ó 4 setmanes finalment tindrà la nova pròtesis suportada per implants, de nou tindrà dents permanents.

El número de visites dependrà del seu tractament en particular.

La seva nova pròtesis necessitarà atencions i revisions habituals, igual que si es tractés de dents naturals.

 

Complicacions i riscs

El tractament amb implants és un procediment quirúrgic, i com a tal, comporta certs riscs. En circumstàncies normals, la inflamació i el dolor moderat que poden experimentar desapareix en pocs dies.

La periodontitis i una higiene bucal incorrecta, una cicatrització inadequada, el tabaquisme o malalties serioses generals també poden ser factors de risc que, segons la seva severitat, poden constituir una contraindicació pels implants dentals.

 

Cures i durabilitat

El temps que duren els implants i les dents noves depèn en primera instància de la cura que els proporcioni. Si es manté una bona higiene bucal que inclogui les atencions necessàries a casa i revisions regulars, els seus implants poden durar molts anys.

 

Unes dents atractives i d'aspecte natural ens ajuden a sentir-nos millor. Ens ajuden a disfrutar dels àpats que ens agraden. I ens permeten sentir-nos segurs quan somriem o riem amb amics i familia en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Ens permeten sentir-nos segurs quan realment ho necessitem: a casa, a la feina, fent esport, però sobretot ens fan sentir bé interiorment.

Actualment, les restauracions dentals ajuden a milers de persones a millorar les seves vides. Amb les últimes tecnologies i materials d'avui dia, una dent, o vàries, poden substituir-se per aconseguir una aparença natural amb total funcionalitat.